Про функціонування у ДНЗ "Яблунька"

логопедичних груп у 2017-2018 н.р.

З метою визначення кількісного та якісного складу вихованців у логопедичних групах у новому 2017-2018 навчальному році та підготовки штатного розпису на новий навчальний рік Києво-Святошинською районною психолого-медико-педагогічною консультацією було виявлено 25 дітей з порушенням мовленнєвого розвитку. З них виявлено 14 дітей із загальним недорозвиненням мовлення (з них: 3 – із затримкою психічного розвитку), 9 - з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, 2 – з заїканням. Згідно нормативів, наповнюваність групи для дітей із загальним недорозвиненням мовлення становить 8-12 осіб, із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – 12-14 осіб.

Отже, відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти України", від 20.02.2002 №128 (із змінами) "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах", Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу", керуючись висновками районної психолого-медико-педагогічної консультації (протокол засідання від 20.04.2017 №12), з метою створення передумов для інтегрованого навчання та виховання дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку у закладі дошкільної освіти:

1. Продовжувати у 2017-2018 навчальному році у ДНЗ "Яблунька" функціонування двох логопедичних груп.

2. Навчально-виховний процес у старшій логопедичній групі №1 «Янголята» здійснювати відповідно до програми, рекомендованої МОН України (лист №1/11-18798 від 05.12.2012) "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'яти років життя із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (методичний комплекс)".

3. Навчально-виховний процес у старшій логопедичній групі №2 «Чомусики» здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165 "Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу" для дітей із загальним недорозвиненням мовлення середнього дошкільного віку з терміном корекційно-розвивальної роботи протягом двох навчальних років.

4. Враховуючи кваліфікаційні характеристики, стаж роботи з дітьми, індивідуальні особливості співробіт­ників, їх схильності, психологічну сумісність людей, закріпити з 01 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року:

4.1. За старшою логопедичною групою №1 "Янголята" вихователів Матвійчук Г.Д., Бойчунь Г.В., помічника вихователя Цікаленко А.П.

4.2. За старшою логопедичною групою №2 "Чомусики" вихователів Федченко О.В., Стецько Н.В., помічника вихователя Поспішну І.С.

5. На підставі висновків районної психолого-медико-педагогічної консультації (протокол засідання від 20.04.2017 №12) затвердити склад вихованців старших логопедичних груп.

6. Вихователю-методисту Козловській А.А. та учителям-логопедам Походні Л.М., Петровській А.А.:

6.1. Надавати методичну допомогу вихователям логопедичних груп з питань забезпечення системно-комплексного і особистісно-орієнтованого підходу до дітей з особливими потребами, які мають порушення мовленнєвого розвитку.

6.2. Систематично відвідувати заняття у логопедичних групах та здійснювати контроль за якістю їх проведення.

7. Вихователю-методисту Козловській А.А. здійснювати контроль за веденням документації та надавати методичні рекомендації вчителям-логопедам, вихователям логопедичних груп щодо реалізації Базової програми та корекційно-розвивальної роботи по подоланню мовних порушень.

8. Вихователям логопедичних груп, крім загальноосвітніх заходів, передбачених Базовою програмою, виконувати ряд специфічних корекційних завдань, спрямованих на подолання мовленнєвого дефекту та порушень психофізичного розвитку, враховуючи характерологічні особливості дітей з ЗНМ, ФФНМ, ФНМ.

9. Зарахування дітей з вадами мови в логопедичні групи проводити протягом усього навчального року тільки на підставі висновку районної ПМПК.

Кiлькiсть переглядiв: 69