/Files/images/patrotichne_vihovannya/00.jpeg

ЗВІТ

завідувача закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Яблунька" за 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 навчальному році освітня діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234) листа МОН України від 16.06.2016 року №1/9-315 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”, листа МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», на реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, реалізацію програми для старших дошкільників «Впевнений старт», та програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина»(нова редакція).

У 2016-2017 навчальному році методична робота закладу була спрямована на вирішення таких завдань:

1. Продовжити поглиблену роботи з розвитку в дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами. Розвиток творчих здібностей дошкільників.

2. Удосконалювати роботу щодо створення предметно-ігрово¬го середовища та психологічного комфорту для перебу¬вання дітей у закладі. Розвивати творчі здібності дошкільників через впрова¬дження ТРВЗ технологій та через співтворчість дитини і ви-хователя.

3. Удосконалювати роботу над питанням охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, в тому числі і з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

4. Урізноманітнити форми спільної роботи з батьками та забезпечити надання фахової медико-психологічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, в тому числі і дітям з особливими потребами.

5. Розпочати роботу над формуванням у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

6. Розпочати роботу над оцінюванням рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

Та на вирішення завдань на оздоровчий період 2016-2017 навчального року:

1. Продовжувати створювати умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередження захворюваності та травматизму.

2. Реалізувати систему заходів направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх етичне виховання, розвиток допитливості і фізичної активності, формування культурно - гігієнічних і трудових навичок.

3. Продовжувати створювати умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючих процедур, та шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

4. Здійснювати педагогічну і санітарну просвіту батьків з питання виховання і оздоровлення дітей в літній період.

5. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

У 2016-2017 н. р. ДНЗ «Яблунька» працював за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», державною програмою для старших дошкільників «Впевнений старт», в яких відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини та вимоги до розвиненості, вихованості і навченості дитини дошкільного віку

Педагогічний колектив дошкільного закладу – це творчі, освічені працівники які наполегливо працюють над поставленими завданнями в навчанні та вихованні дошкільників.

Вони спрямовують свою роботу на формування гармонійної всебічно розвиненої особистості.

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ТА ЛОГОПЕДИЧНОЇ ГРУП ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

(від 22 травня 2017 р.)

За програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» перевірено 114 дітей (старша група №1 "Зайчата" - 41 дитина, вихователі: Райлян Ю.В., Вовнюк Н.І., інструктор з фізкультури: Гудь Г.В., музичний керівник: Бородата О.В.; старша група №2 "Щебетунчики" – 37 дітей, вихователі Шарук Н.В., Карака М.М., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.С., старша логопедична група №1 "Капітошки" – 36 дітей, вихователі Матвійчук Г.Д., Бойчунь Г.В., вчитель-логопед Походня Л.М., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.С.)

Результати перевірки:

- рівень підготовки за розділами програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (високий, достатній, середній, низький)

- Фізичний розвиток

- Високий – 43 дитини

- Достатній – 42 дитини

- Середній – 28 дітей

- Низький – 1 дитина

- Пізнавальний розвиток

- Високий – 45 дітей

- Достатній 39 дітей

- Середній - 28 дітей

- Низький – 2 дитини

- Мовленнєвий розвиток

- Високий – 34 дитини

- Достатній – 39 дітей

- Середній – 39 дітей

- Низький – 2 дитини

- Художньо-естетичний розвиток

- Високий -45 дітей

- Достатній – 41 дитина

- Середній – 26 дітей

- Низький – 0

- Ігрова діяльність

- Високий - 43 дитини

- Достатній – 42 дитини

- Середній - 29 дітей

- Низький – 0

- Трудова діяльність

- Високий - 36 дітей

- Достатній – 34 дитини

- Середній – 14 дітей

- Низький – 1 дитина

- Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність)

- Високий – 43 дитини

- Достатній - 40 дітей

- Середній – 29 дітей

- Низький – 1 дитина

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ДІТЕЙ В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ

(від 25 травня 2017 р.)

За програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку перевірено 114 дітей (старша група №1 "Зайчата" - 41 дитина, вихователі: Райлян Ю.В., Вовнюк Н.І., інструктор з фізкультури: Гудь Г.В., музичний керівник: Бородата О.В.; старша група №2 "Щебетунчики" – 37 дітей, вихователі Шарук Н.В., Карака М.М., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.С., старша логопедична група №1 "Капітошки" – 36 дітей, вихователі Матвійчук Г.Д., Бойчунь Г.В., вчитель-логопед Походня Л.М., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.С.)

Результати перевірки.

- рівень підготовки за розділами програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (високий, достатній, середній, низький)

- Фізичний розвиток

- Високий – 43 дитини

- Достатній – 42 дитини

- Середній – 28 дітей

- Низький – 1 дитина

- Пізнавальний розвиток

- Високий – 45 дітей

- Достатній 39 дітей

- Середній - 28 дітей

- Низький – 2 дитини

- Мовленнєвий розвиток

- Високий – 34 дитини

- Достатній – 39 дітей

- Середній – 39 дітей

- Низький – 2 дитини

- Художньо-естетичний розвиток

- Високий -45 дітей

- Достатній – 41 дитина

- Середній – 26 дітей

- Низький – 0

- Ігрова діяльність

- Високий - 43 дитини

- Достатній – 42 дитини

- Середній - 29 дітей

- Низький – 0

- Трудова діяльність

- Високий - 36 дітей

- Достатній – 34 дитини

- Середній – 14 дітей

- Низький – 1 дитина

- Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність)

- Високий – 43 дитини

- Достатній - 40 дітей

- Середній – 29 дітей

- Низький – 1 дитина

За програмою "Дитина" перевірено 131 диттна (середня група №1 "Всезнайки" – 40 дітей, вихователі Залевська Л.С., Галкіна О.А.., інструктор з фізкультури Гудь Г.В, музичний керівник Смілик І.Г.; середня логопедична група №2 "Чомусики" – 44 дитини, вихователі Стецько Н.В., Федченко О.В., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.Г.; молодша група "Червона Шапочка" - 47 дітей, вихователь Почетирка С.В., інструктор з фізкультури Гудь Г.В., музичний керівник Смілик І.Г.; )

Результати перевірки.

- рівень підготовки за розділами програми "Дитина" (високий, достатній, середній, низький)

- "Зростаємо дружніми" (фізичний розвиток);

- Високий –52 дітей

- Достатній – 49 дітей

- Середній – 35 дітей

- Низький – 2 дитини

- "Мова рідна, слово рідне" (мовленнєвий розвиток);

- Високий – 53 дитини

- Достатній – 44 дитини

- Середній – 27 дітей

- Низький – 4 дитини

- художня література;

- Високий – 60 дітей

- Достатній – 46 дітей

- Середній – 29 дітей

- Низький – 3 дитини

- "Дитина у довкіллі" (соціальний розвиток);

- Високий – 56 дітей

- Достатній – 40 дітей

- Середній – 29 дітей

- Низький – 3 дитини

- "Граючись зростаємо" (світ гри);

- Високий – 57 дітей

- Достатній – 52 дитини

- Середній – 20 дітей

- Низький – 0

- "Віконечко у природу" (пізнавальний розвиток);

- Високий – 64 дитини

- Достатній – 54 дитини

- Середній – 20 дітей

- Низький – 1 дитина

- математична скарбничка;

- Високий – 41 дитина

- Достатній – 46 дітей

- Середній – 31 дитини

- Низький – 10дітей

- "Чарівні фарби, талановиті пальчики" (образотворча діяльність);

- Високий – 51дитина

- Достатній – 43 дитини

- Середній – 30 дітей

- Низький – 4 дитини

- художньо-естетичний розвиток;

- Високий – 50 дітей

- Достатній – 46 дітей

- Середній – 24 дитини

- Низький – 4 дитини

- привчаємось працювати.

- Високий – 52 дітей

- Достатній – 61 дитина

- Середній – 21 дитина

- Низький – 2 дитини

Дітей раннього дошкільного віку перевірено 74 дитини (ясельна група №1 "Метелики" – 42 дитини, вихователі Чаклош Л.М., Момот А.П., музичний керівник Смілик І.Г, інструктор з фізкультури Гудь Г.В.; ясельна група №2 "Бджілки" – 32 дитини, вихователі Войтови А.В., Макогонюк Л.М., музичний керівник Бородата О.В., інструктор з фізкультури Гудь Г.В.

Результати перевірки:

- активне мовлення;

- Високий – 31 дитина

- Достатній – 21 дитина

- Середній – 15 дітей

- Низький – 6 дітей

- сенсорний розвиток;

- Високий – 25 дітей

- Достатній – 36 дітей

- Середній – 12 дітей

- Низький – 1дитина

- гра;

- Високий – 31 дитина

- Достатній – 34 дитини

- Середній – 9дітей

- Низький – 0

- конструювання;

- Високий – 18 дітей

- Достатній – 43 дитини

- Середній – 16 дітей

- Низький – 0

- розвиток образотворчої діяльності (пластилін);

- Високий – 11 дітей

- Достатній – 47 дітей

- Середній – 16 дітей

- Низький – 0

- розвиток образотворчої діяльності (олівець);

- Високий – 23 дітей

- Достатній – 36 дітей

- Середній – 15 дітей

- Низький – 0

- розвиток образотворчої діяльності (фарби);

- Високий – 5 дітей

- Достатній – 44 дитини

- Середній – 21 дитина

- Низький – 0

- розвиток рухів.

- Високий – 44 дитини

- Достатній – 28 дітей

- Середній – 2 дитини

- Низький – 0

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДНЗ

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збережен­ня індивідуальності дитини.

Дошкільний навчальний заклад «Яблунька» забезпечений кваліфікаційними педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семі­нари, методичні об'єднання, курси підвищення кваліфікації; Всього в ДНЗ «Яблунька» працює 24 педагогічних працівники ,серед них: завідувач, вихователь-методист, музичні керівники, інструктор з фізкультури, вчителі-логопеди, практичній психолог, та вихователі.

Якісний склад

Кількість

Вища освіта

14

Бакалавр

1

Магістр

2

Середня спеціальна

7

У поточному навчальному році були про атестовані педагогічні працівники. На підставі рішення атестаційної комісії ДНЗ "Яблунька" від 14 березня 2017 року, протокол засідання № 3:

1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та присвоїти педагогічне звання «Старший вихователь» Козловській Аллі Анатоліївні, вихователю-методисту.

2. Присвоїти Стецько Наталії Володимирівні, вихователю, кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії".

3. Встановити Стецько Наталії Володимирівні, вихователю, 13 тарифний розряд.

4. Продовжити на п'ять років строк дії кваліфікаційної категорії "спеціаліст" Матвійчук Галині Дмитрівні, вихователю, яку за результатами атестації визнано такою, що відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та встановленому 11 тарифному розряду.

5. Атестувати Войтович Альону Петрівну, вихователя, на відповідність займаній посаді та встановленому раніше 10 тарифному розряду.

Педагоги ведуть постійно пошукову роботу з метою підви­щення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчають із різних методичних видань. Це дає змогу йти в ногу з вимогами часу стосовно оновлення освіти. Виписуються такі фахові журнали: ж. «Дошкільне виховання», ж. «Палітра педагога», ж. «Джміль», ж «Дитячий садок», ж «Музичний керівник», ж. «Практика управління закладом освіти», ж. « Вихователь –Методист», ж. «Медична сестра дошкільного закладу». Заведена картотека періодичних видань.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття в основному у першій половині дня. Оскільки гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу, то гурткові заняття плануються у ІІ половину дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Адже, нині вкрай актуальна проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і на­хилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: за планом проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари педагогічні години, тренінги, вправи тощо. Також педагоги закладу брали участь у роботі ме­тодичних об'єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.

Вихователі повсякчас опікуються зміцненням здоров'я малечі, забезпе­чуючи їй оптимальний ре­жим життя та діяльності. Знаючи, що успіх у фізич­ному вихованні залежить від правильної його ор­ганізації, вихователі застосовують різні форми роботи. Це сприяє бажан­ню займатись фізкульту­рою, посилює ефектив­ність занять, ігор-естафет, спортивних ігор. Систематично застосовують різноманітні форми фізкультурно-оз­доровчої роботи: вправи з психогімнастики, вправи на запобігання плоскостопості та корекції постави, вправи профілактичного маса­жу, елементи яких проводяться не лише на занят­тях, а й під час спортивних свят та розваг, індиві­дуальної профілактичної роботи.

Глибоко вивчається питання рівня трудових умінь та навичок дітей і особливостей педагогічних принципів організації праці дошкільників. Наші вихованці працюють на городі, на клумбах, в куточку природи.

Результативною є робота з образотворчої діяльності. Діти малюють творчо, використовують нетрадиційні техніки, яких їх навчають педагоги ДНЗ. Вони проводять систематичну роботу щодо виявлення обдарованих дітей та усіляко сприяють розвитку їх творчих здібностей.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку в ДНЗ є заняття з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні та групові форми організації діяльності дошкільників, тематичні, комплексні, комбіновані , інтегровані, підсумкові та інші.

ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНІЙ РОБОТІ:

У 2016-2017 н.р. у ДНЗ було проведено проблемний семінар на тему «Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми» (керівник: практичний психолог Крюкова Л.О.), педагогічний семінар на тему «Патріотичне виховання. Виховання національної свідомості дошкільників в системі сучасної освіти» (керівник: вихователь-методист Козловська А.А.) та семінар-практикум «Музичне виховання дошкільників крізь призму сучасної освіти» (керівник: музичний керівник Смілик І.Г.)

Вихователі дитячого закладу взяли активну участь у методичних заходах:

- конкурсі-захисті на кращий Web-сайт навчального закладу;

- районному семінарі-практикумі для музичних керівників.

Також у дошкільному навчальному закладі були проведені всі заплановані на навчальній рік заходи. Особливо вдалими були:

1. Конкурс-огляд "Краще розвивально-ігрове середовище", у якому взяли участь усі вікові групи

2. Виставка поробок "Осінь чарівна». У конкурсі взяли участь вихователі, вихованці та їх батьки усіх вікових груп.

3. Виставка-конкурс поробок "Кришталева казка". У конкурсі взяли участь вихователі, вихованці та їх батьки усіх вікових груп.

4. Конкурс поробок "Мама і Весна". У конкурсі взяли участь вихователі, вихованці та їх батьки усіх вікових груп.

5. Тематичні тижні розваги та заходи до свят та визначних дат.

Проведено відкриті заняття та розваги у всіх вікових групах згідно графіка.

Багато знань вихователі здобули під час роботи в творчих групах, педагогічних радах, на індивідуальних консультаціях.

Протягом 2016-2017 навчального року з метою надання допомоги педагогічним працівникам, запобігання помилок у роботі навчального закладу здійснювався контроль за якістю і змістом перспективного та календарного планування, аналізувалася робота вихователів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Протягом року діти вживають вітамінну їжу: свіжі овочі та фрукти,соки.

З метою забезпечення виконання натуральних норм харчування затверджене перспективне меню, скла­дена картотека блюд за погодженням з технологом та РСЕС.

ДНЗ працює за п’ятиразовим режимом харчування:

сніданок - 8,30 - 9.00;

другий сніданок - 10.00 - 10.30;

обід - 12.30 - 13.00;

полуденок - 15.30 - 16.00;

вечеря - 16.20 - 16.50.

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ РОБОТИ

Вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізич­ного та психічного здоров'я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».Одне з головних завдань дошкільного закладу – створити найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та системного загартування. Цьому сприяє комплексне використання як традиційних, так і нетрадиційних форм, методів фізичного виховання, тісна співпраця дитячого садка та місцевого педіатра , яка сприяє зниженню захворюваності малят та ведення систематичного контролю за їхнім психічним і фізичним розвитком.

У ДНЗ проводяться усі необхідні про­філактичні заходи:

— контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм пра­цівниками закладу на всіх ділянках;

— проводиться С-вітамінізація третіх страв, салатів;

— здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у за­клад;

— проводиться інформаційна робота для батьків через ін­формаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;

У закладі постійно проводяться загартувальні процедури (повітряні), на заняттях з фізичної культури, під час про­гулянок підтримується рухова активність дітей; проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оці­нювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти про­бачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту на­родження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, що погано, як і коли слід себе поводити.

На нашу думку, шлях вивчення індивідуальних особливостей дитини починається з сім’ї. В.О.Сухомлинський вважав: «Дитина – дзеркало сім’ї, як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відображується моральна чистота матері і батька».А щоб ця краплина відбивала тільки прекрасне, слід допомогти батькам набути хоча б трохи педагогічних знань.

Ми прагнемо, щоб атмосфера , яка створена в групах і садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей люблять, на них чекають і хочуть навчати.

Особлива увага приділяється взаємодії ДНЗ та сім’ї з розвитку та укріплення здоров’я дітей. Традиційно проводиться анкетування батьків на різні теми.

Батьки є гостями на святах, проводяться дні відкритих дверей, консультації, батьківські збори та ін.

Аналізуючи стан виконання річних завдань, визначено ключові проблеми, які потребують рішення:

1.Тримати на постійному контролі питання забезпечення натуральних норм харчування, батьківської плати.

2. Продовжувати впроваджувати в освітній процес сучасні науково-ме­тодичні підходи, нові педагогічні ідеї.

3. Продовжувати приділяти увагу патріотичному вихованню та організації безпеки життєдіяльності дошкільників.

4. Систематично підвищувати фахову майстерність педагогічних пра­цівників.

5.Підвищувати активність вихователів у підготовці до організації педагогічних виставок, виробів художнього мистецтва та естетичному оформленні робіт.

6.Заохочувати вихователів, батьків вихованців та осіб, що їх замінюють до участі в загальносадових заходах.

7.Проводити підготовку молодих спеціалістів до проведення занять.

Кiлькiсть переглядiв: 57