/Files/images/2014_2015_nr/з2.JPGВід руху до здоров’я: фізкультурно – оздоровчі прогулянки в зимку

Формування, зміцнення та відновлення здоров'я підростаючого

покоління, збереження майбутнього нації – одне з основних завдань держави. Особливо актуальним воно є щодо дітей дошкільного віку, оскільки негативний екологічний вплив навколишнього середовища, неефективність системи охорони здоров'я, зниження життєвого рівня переважної більшості родин призвели до погіршення здоров'я людей від самого народження. Сьогодні як ніколи гостро стоїть проблема переорієнтування змісту освіти в бік оздоровлення дітей, створення умов для повноцінного, всебічного розвитку особистості. Сприяти розв'язанню цієї проблеми на рівні дошкільних навчальних закладів може раціональна організація системи фізичного виховання, в тому

числі використання дитячого туризму. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Умови впровадження фізичної культури в навчально-виховний процес дошкільної установи аналізували С. Лайзане, О. Вікулов, І. Бутін, М. Єфименко. Завдання даного дослідження полягає у вивченні і теоретичному обгрунтуванні умов та аспектів планування та організації туристичної діяльності дошкільнят. Виклад основного матеріалу. Туризм як нетрадиційна форма відпочинку та оздоровлення формування життєвої компетентності набув сьогодні великого поширення. Пішохідні прогулянки та екскурсії за межи дитячої установи представляють собою вид дитячого туризму. У походах та переходах, як правило, комплексно реалізуються екологічні, краєзнавчі, тренувальні, оздоровчі та

власне туристичні завдання. Завдання оздоровлення в туристичних походах розв'язуються через правильну побудову розпорядку дня, раціонально організоване проходження маршруту з дотриманням оптимальногочергування фізичного навантаження та активного відпочинку, доцільне використання впливу природних чинників на всі системи організму, дотримання правил особистої та громадської гігієни. Дитячий туризм дає змогу не тільки коригувати розвиток рухової сфери дошкільнят, а й формувати їхні особистісні якості, зокрема сприяє формуванню здатності прогнозувати результати власної діяльності та поведінки, створює умови для розвитку прагнення пізнати навколишній світ, самих себе, свої можливості. Таким чином, туризм як форма роботи складається з трьох важливих

аспектів: оздоровчого, виховного й пізнавального. Виокремлюємо такі форми і види туристичної діяльності, як пішохідні переходи, прогулянки- походи, екскурсії, цільові прогулянки, походи вихідного дня разом з батьками тощо. Під час яких діти ознайомлюються з правилами поведінки у природі, на маршруті, набувають початкових навичок орієнтування на місцевості, опановують основні елементи техніки туризму, освоюють основи топографії (план, карта місцевості, вивчають умовні знаки на карті, складають план спортзали, групової кімнати, території визначає два етапи організації та проведення туристичних походів і свят. А саме:

− Етап 1 (підготовчий) – під час якого з дітьми проводять попередні бесіди, тематичні заняття, розробку маршрутів для кожної групи та інше.

− Етап 2 (основний) — організація і проведення свята з участю казкових персонажів, з

використанням ігрових атрибутів На нашу думку варто виокремити більшу кількість етапів враховуючи мету кожного. Завдання першого – підготовчого етапу, полягає в детальному планування та розробці маршруту для кожної вікової категорії із місцями зупинок та змістом діяльності на них; у визначенні вимог до одягу та взуття, туристського спорядження та фізкультурного обладнання, необхідних для проведення заходу, враховуючи пору року. Другий етап – організаційний, включає в себе проведення попередніх бесід з батьками і дошкільнятами, різноманітних конкурсів малюнків на туристську тематику, краєзнавчих занять, екологічних проектів. Разом із вихователями, під час трудової діяльності виготовляються маршрутні

стрічки та картки. На заняттях з фізичного виховання необхідно провести ігри-вправи з прийомами страховки і самостраховки.

Основний етап – це, власне, етап проведення туристичного походу, результат та еффективність якого залежить від двох попередніх. І наступний, підсумковий, це етап презентації заходу малятам, батькам, колегам, оформлення стендів і стенгазет тощо.

Програма походу, як правило, включає: виконання різноманітних завдань по дорозі; подолання смуги перешкод; розгортання та згортання біваку; театралізовані ігри, співи, хороводи; туристичний обід; відпочинок; різноманітні конкурси та змагання тощо.

Відомо, що одноманітні тренування з будь-якого виду спорту призводять до швидкої фізичної і психічної втоми спортсменів. Туризм є однією з найбільш вих форм організації оздоровлення і фізичного виховання саме завдяки різноманітності походів, змагань, зльотів, позитивному емоційному сприйняттю природи на маршрутах. Спеціальні вправи допомагають відпрацьовувати технічні й тактичні прийоми, розвивати необхідні фізичні якості в невимушеній обстановці. В аспекті системи фізичного виховання дошкільнят, за вищевизначеними етапами, педагогічним колективом ДНЗ №48 м. Чернівці спільно з викладачами кафедри фізичного виховання та спорту Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича розроблено програму по туризму „За здоров'ям з рюкзаком”. Необхідні в туристичному поході вміння й навички установки біваку, складання рюкзака, розкладання багаття, пересування на місцевості, подолання перешкод, надання першої медичної допомоги, педагоги закладу пропонують набувати в умовах занять з фізичного виховання і розвагах в спортивному залі і просто неба. До організації та проведення туристичних походів і свят необхідно залучати батьків, фахівців туристичних клубів, вчителів ЗОШ, викладачів з фізичного виховання тощо.

Дитячий туризм – не лише надійний засіб фізичного розвитку й оздоровлення дошкільнят, а й у поєднанні з краєзнавством – чудова можливість для закріплення знань про історію та природні особливості місцевості, проведення природоохоронної роботи. Рекомендуємо провождити екскурсії та цільові прогулянки за відповідною тематикою: воєнно-історичною, краєзнавчою, природознавчою, мистецькою тощо.Висновки та перспективи подальших розвідок в даному напрямку Отже, туристично- краєзнавча діяльність у дошкільних навчальних закладах – не тільки цікава форма організації дозвілля

дітей, а й ефективний засіб розв'язання фізкультурно-оздоровчих, природоохоронних, пізнавальних та екологічних завдань виховання. Піші переходи з дітьми віком 5-6 років необхідно проводити на відстань 3-4,5 км, тривалістю одна година.

Кiлькiсть переглядiв: 293