/Files/images/P1010444.JPG«Розвиток дитячої креативності крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) через використання засобів музичного мистецтва»

У структурі людських художніх смаків музика займає перше місце випереджуючи інші види мистецтва. Вона виступає як самостійний вид, або є компонентом багатьох інших видів мистецтв, формує середовище, створює унікальні умови для людського суспільства сприймати прекрасне в житті і мистецтві, допомагає людині стати чуйною, впливає на всі сторони її психіки – уяву, почуття, мислення, волю, здібності.

Музично-естетичне виховання спонукає до виявлення і розвитку спеціальних здібностей, які називають креативними. Борис Теплов в своїй книзі «Психологія музичних здібностей» підкреслював, що точніше було б обговорення не загальних і спеціальних здібностей, а загальних і спеціальних випадків обдарованості, до яких він відносить креативність.

Креативність-здатність до творчого вирішення проблем, що виникають у дитини в різних життєвих ситуаціях, здатність бачити речі у новому та несподіваному вигляді.

Креативна людина легко помічає і пам’ятає багатозначність слів, підтексти речень і часто сама знаходить нові значення і трактовки, демонструючи свою спостережливість і фантазію, що характерно для музично-виконавчої творчої діяльності. Найбільш яскравим і типовим проявом творчості є уява і фантазія які в творчих особистостях відрізняються незвичайністю, неадекватністю, фантастичністю і образністю. Виховання особистості духовно багатої, нестандартно мислячої, яка має високий потенціал і високу культуру – одна з актуальних і складних проблем сучасної педагогіки.

Вивчення природи дитячої творчості виявило, що розвиток творчої активності іде в тісному взаємозв’язку з розвитком емоційної сфери. Зароджуючись в ранньому дитинстві творчі здібності і естетичні емоції інтенсивно розвиваються в період від трьох до п’яти років. Як показують дослідження після п’яти років при неправильній організації педагогічного процесу спостерігається спад у розвитку емоційної сфери, що призводить до зниження пізнавальної і творчої активності дітей.

А тому необхідно особливу увагу приділяти вихованню емоційно-творчої культури старших дошкільників у музичній діяльності.

Успіх такого виховання забезпечується комплексом педагогічних умов, в які входять: розширення емоційного поля дошкільників, збагачення емоційного досвіду дітей, виховання співпереживання, створення креативних ситуацій, які сприяють творчому самовираженню дитини в процесі співтворчості педагога і дітей.

Ці умови успішно досягаються під час слухання музики на інтегрованих музичних заняттях, які містять в собі різні види діяльності дітей. На цих заняттях діти займаються з великим бажанням, вдумливо слухають музику, яскраво висловлюються про неї, передають своє враження в різних видах художньої творчості.

Найулюбленішими є заняття на яких слухання музики поєднуються з творчим малюнком. Мета таких занять – втілення дітьми в малюнках музичних вражень, переживань, пов’язаних з прослуханою музикою. Чим глибше і точніше відчуває дитина музику, тим цікавішим і більш різнокольоровим буде її малюнок.

До малювання можна приступити лиш тоді, коли діти добре знають музичний твір, глибоко відчули його настрій, накопичили слухові та зорові враження. Зазвичай такі заняття починають проводитись з п’ятого року життя, так як діагностичне обстеження дітей молодшого дошкільного віку показує, що кольоро-слухові асоціації виникають у дітей саме у цьому віці. Деякі діти розгублюються, запитують: «А що малювати? Якою фарбою? А я правильно малюю?» Вони чекають конкретного завдання, зразка, постійного контролю. Дітям пропонується намалювати те, про що розповідає музика. Дуже ефективними є спільне розглядання і обговорення малюнків. Діти дуже швидко помічають, що між настроєм музики і кольором є емоційний зв’язок. Наприклад, радісна музика найчастіше пов’язана за використанням яскравих фарб, сумна - з темними тонами, лагідна – з ніжними відтінками і т.д.

В логопедичній групі «Капітошки» проводилося заняття,на якому діти відтворювали на папері, ті ємоції, якя в них виникли,під час прослухування музики Дмитра Шестаковича « Вальс квітів»

Не можна не згадати про роль театралізованої діяльності. Розвиток творчих здібностей дитини засобами театралізованої діяльності – це розвиток творчої особистості, а також розвиток креативного інтелекту.

З цієї точки зору, слід відмітити можливий внесок театральної діяльності актуалізації двох можливих потреб, які в дошкільному віці направляють розвиток особистості дитини: потреба нових вражень і потреба самоствердження. Перша проявляється в допитливості, стимулює розвиток сприйняття, мовлення, мовлення, мислення, уяви. Друга стимулює особисту активність дитини, фантазію, зміну оточення, прагнення отримати схвалення від дорослих.

Посиленому розвитку дитини буде сприяти її спільна вдало організована діяльність з дорослим. Таким чином, організація театралізованої діяльності буде сприяти інтеграції всіх сфер духовної життєдіяльності дитини: емоційної, вольової, пізнавальної.

Театралізована діяльність – важлива частина нашої роботи.Діти приймають участь у різних театралізованих постановках в яких багато рухів, дій. Ми вважаємо, що чим раніше в різних ролях себе спробує дитина «на сцені» нашого театру, тим простіше їй буде почувати себе «на сцені» життя. В репертуарі театру: дитячі казки, театральні вікторини, інсценівки, поезії і прози, театралізовані ігри,святкові концертні програми,тематичні свята .

Завдання вихователів, музкерівника – забезпечити участь кожної дитини у виставі або конкурсній програмі. Робота всього колективу націлена на виявлення здібностей дітей і створення умов для реалізації їх творчого потенціалу.

Одним з видів театралізованої діяльності є організація вистав лялькового театру за участі дітей. Ляльковий театр розважає і виховує дітей, розвиває їх фантазію, вчить співпереживати, створює відповідну емоційну атмосферу, підвищує впевненість дитини у собі

. Нова програма « Я у світі» орієнтує педагога на залучення дитини в процес спілкування з музикою на основі різних видів музичної діяльності: сприйняття, виконавства, творчості.

Вирішенню найважливіших завдань програми - пробудити творчу активність дітей, допомагають музичні ігри-імпровізації, в яких дитина набуває досвід музичних переживань, реалізовує потребу в художньо образному засвоєнні вражень навколишнього життя.

Старші дошкільники осмислено приймають участь у створенні ігрової ситуації, виконанні ігрових правил, які сприяють вирішенню поставлених завдань.

.

Заняття з музичного виховання також сприяють корекції мовленнєвих вад ,це відбувається паралельно з корекційно-відновлювальною роботою вчителя-логопеда та музичного керівника (логоритміка). Музика організовує дію дитини підпорядковує її рухи обумовленому ритму. Динамічні відтінки музичного твору викликають сильну чи слабку м’язову напругу. А навчити дітей керувати своїми м’язами – це одне з головних завдань корекції мовленнєвих недоліків і деяких фізичних вад.

Також розвиток креативності розглядається і в освітній лінії «Дитина у світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти. Ця освітня лінія містить дві складові: предметний світ (житло, за межами житла, предметно-практична діяльність, предметно-практична компетенція) світ мистецтва (сприйняття мистецтва, ціннісне ставлення до мистецтва, образотворча діяльність, музична діяльність, театральна діяльність, літературна діяльність, художньо-продуктивна компетенція) та передбачає формування чуття краси в її різних проявах, розвиток творчих здібностей, та художньо – продуктивних навичок.

У 2012-2013 н. р. в нашому навчальному закладі запланований і проводиться постійнодіючий семінар-практикум з теми: «Реалізація нової редакції базового компоненту дошкільної освіти»,в який також включене заняття на тему: «Освітня лінія «Дитина у світі культури»

На базі нашого дошкільного закладу працює хореографічний гурток «Любавушка». Виступи дітей,що відвідують гурток,проводяться,як у нашому дитя чому садку, так і за межами його. Вони активно приймають участь у різних конкурсах та фестивалях.

Хай в любові діти зростають,
Хай лелека радість зів’є,
Кожен, кожен в світі хай знає:
Щастя, щастя було і є!

Кiлькiсть переглядiв: 88