/Files/images/2014_2015_nr/вих.конс2.JPG

Співпраця вихователя і вчителя-логопеда в логопедичній групі

Успішність корекційної логопедичної роботи з дошкільнятами в логопедичній групі багато в чому залежить від взаємозв’язку, наступності у роботі логопеда і вихователя.

Логопед та вихователі виконують такі завдання:

1. Постійне удосконалення артикуляційної, дрібної та загальної моторики.

2. Постановка, автоматизація, диференціація звуків.

3. Закріплення вимови поставлених звуків на заняттях і поза ними.

4. Цілеспрямована активізація відпрацьованої лексики.

5. Вправляння у правильному використанні сформованих граматичних категорій.

6. Розвиток уваги, пам’яті, логічного мислення в іграх і вправах.

7. Формування зв’язного мовлення.

Покладання на вихователя завдань, якими, здавалося б, повинен займатися логопед, пов’язано зі специфікою діяльності вихователя у логопедичній групі. Вихователь знаходиться поруч із дітьми у різній обстановці: у роздягальні, спальні, ігровій, куточку природи, на майданчику, де має наглядну базу, необхідну для формування словника, розвитку пам’яті, уваги.

Основним видом діяльності малюка є гра, а вихователь має можливість організовувати ігри не тільки на занятті, але й поза ним, адже знаходиться з дітьми впродовж усього дня.

Особливістю дітей логопедичної групи є те, що їх ще потрібно вчити гратися, набиратися необхідного досвіду.

У зошиті зв’язку вчителя-логопеда та вихователів перший надає рекомендації щодо відпрацювання з кожною дитиною вправ із закріплення звуків, збагачення словника за лексичними темами, відпрацювання артикуляційних вправ. Вихователь планує свою роботу з урахуванням усіх поставлених корекційних завдань.

Необхідно чітко визначити і розмежувати функції логопеда і вихователя, щоб виключити можливість дублювання занять. Для цього вихователі зобов’язані бути присутніми на фронтальних заняттях логопеда, а логопед може відвідувати окремі заняття вихователів з метою контролю за мовленням дітей і надання методичної допомоги вихователям. Обов’язковими для вихователя є щоденні спостереження за мовленнєвою діяльністю дошкільнят, забезпечення їх мовленнєвої активності в ігровій діяльності та відпрацювання граматичних форм.

У багатьох випадках вихователі проводять попередню роботу з накопичення, розширення, активізації словника, забезпечуючи необхідну пізнавальну і мотиваційну базу для формування мовленнєвих умінь, у той час як логопед проводить роботу з мовленнєвим матеріалом, який вимагає спеціального відбору.

Вихователі можуть закріплювати навчальний матеріал логопедичних занять, розвиваючи у дітей здатність застовувати отримані знання і сформовані уміння і навички. У другу половину дня у зошиті взаємозв’язку вчителя-логопеда та вихователя учитель-логопед планує завдання для логопедичної роботи з усією групою та окремими дітьми. Це можуть бути окремі артикуляційні вправи, вправи із активізації та уточнення засвоєнного матеріалу.

Доречно використовувати завдання з розвитку дрібної та загальної моторики, слухової уваги, пам’яті, логічного мислення.

На різниї етапах корекції звуковимови логопед та вихователі виконують різні функції:

1. Підготовчий етап.

Логопед відпрацьоьвує і тренує рухи артикуляційних органів, готує їх до постановки звуків, визначає послідовність постановки звуків в залежності від характеру мовленнєвих порушень, працює над розвитком правильного мовленнєвого дихання дітей, а вихователь в ігровій формі стимулює дітей до закріплення артикуляційних рухів і положень органів мовлення, використовує “артикуляційні казки”, розвиває силу видихуваного повітря.

2. Етап постановки звуків.

Логопед відпрацьовує артикуляційний уклад певного звука, використовуючи засвоєнні раніше рухи органів мовлення, ставить звук різними прийомами та методами, закріплює поставленний звук у складах. Вихователь закріплює поставленний звук, звертає увагу дитини на його артикуляцію, звучання.

3. Етап автоматизації звуків.

Логопед автоматизує поставленні звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язному мовленні. Вихователь в ігровій формі закріплює поставленний звук у словах, словосполученнях, реченнях, зв’язному мовленні, стежить за правильною вимовою поставленних звуків.

4. Етап диференціації звуків.

Логопед проводить диференціацію звуків, які змішувалися у вимові. Вихователь організовує фонетичний режим, суворо стежить за правильною вимовою поставленних звуків у повсякденному житті.

Для плідної роботи з подолання мовленнєвих дефектів дітей необхідний правильний розподіл обов’язків логопеда і вихователя.
Кiлькiсть переглядiв: 394