/Files/images/2014_2015_nr/1.jpeg Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій – один із факторів, що визначає розвиток світової спільноти XXI століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль буде відігравати інформатизація та наукові знання. У зв’язку з активним розвитком інформаційних технологій і їх упровадження у різні сфери життя все більшої актуальності набуває формування інформаційної культури сучасних дошкільників.

З одного боку, інформаційні технології - це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, а з другого – ефективній засіб підвищення інтересу до навчання, мотивації, наочності, науковості.

Інформаційні технології (англ.information technology) – широкий клас дисциплін і галузей діяльності, які відносять до технологій керування й оброки даних,у тому числі із застосуванням обчислювальної техніки. Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.

Застосування сучасних інформаційних технологій – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 89