/Files/images/patrotichne_vihovannya/00.jpeg

ЗАВДАННЯ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

У 2017-2018 навчальному році організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (додаток 1до листа МОН України

від 13.06.2017 № 1/9-322), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (додаток до листа МОН України № 1/9 – 454 від 02 вересня 2016 року), інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (додаток до листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456), листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»), інших нормативно-правових актів, та спрямована на реалізацію завдань законодавчо-нормативних документів, програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція), «Впевнений старт» (нова редакція).

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016-2017 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив, разом з керівником Парфесою А.А., визначає

Ключові пріоритети на 2017-2018 навчальний рік з метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців:

- національно-патріотичне виховання;

- фізкультурно-оздоровча робота;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання;

- охорона безпеки життєдіяльності дошкільників.

Завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом створення розвивального середовища.

2. Продовжити роботу з народознавства, акцентувати увагу на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3. Формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

4. Удосконалювати роботу над питанням охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, в тому числі і з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

5. Урізноманітнити форми спільної роботи з батьками та забезпечити надання фахової медико-психологічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, в тому числі і дітям з особливими потребами.

6. Здійснювати підвищення кваліфікації та ініціювати (або підтримувати) саморозвиток педагогів у міжкурсовий період шляхом мотивування до участі у роботі майстер-класів, колоквіумів, брейн-рингів, воркшопів та інших форм динамічного навчання дорослих

Завдання на оздоровчий період 2017-2018 навчального року:

1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров'я.

2. Продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.

3. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року:

- створити повноцінне предметно-ігрове розвивальне середовище;

- поповнити методичний кабінет дошкільного навчального закладу та групові осередки новими дидактичними та методичними посібниками;

- своєчасно підготувати заклад до осінньо-зимового періоду.

Кiлькiсть переглядiв: 255